Poolvattenrening

Poolvattenrening

För att erhålla bra ”badvattenkvalité” så har man en mekanisk rening och en kemiskt rening. För att den mekaniska reningen skall kunna göra sitt jobb, så måste man se till att få all ”smuts” till filtret. En viktig grundförutsättning är att man har dimensionerat sitt system. Man bör ha en viss omsättning av poolens volym, filter, pump och rördiameter måste vara anpassat i förhållande till varandra. En för liten pump innebär att mycket ”smuts” blir kvar i poolen och i filtersanden. En för stor pump till för små rör kan orsaka kavitation.