Vårstart

Vårstart av pool

Vid en vårstart av poolen är det normalt inte bara att fylla upp vatten och slå på  strömmen. Vårstarten ska bädda för en lång härlig badsäsong. Börja med algmedel och snåla inte med doseringen, för det är ingen som vill sanera alger i sin pool! OBS, man kan doseras direkt i poolen innan man börjar fylla på vatten, vilket är speciellt lämpligt om temperaturen börjar stiga! OBS, följ er driftinstruktion och starta cirkulationen innan dosering av kemikalier. Tumregeln är att alltid dosera i bräddavloppet med cirkulationen på! Man bör alltid chocka och flocka vid normalt pH-värde men man behöver inte följa anvisningarna som står på förpackningarna, de vanligtvis är så väl tilltagna att de flesta garantier för liner egentligen inte gäller! poolstart-pa-varenDet är bättre att köra chock-klorering efter ert behov. Bättre att börja med 5 ppm och, om det behövs, i en eller flera omgångar. OBS viktigt att pH-värdet inte ligger för högt, man tappar effekt på chocken. Nästa steg är att balansera sitt vattnet. Balanserat vatten är behagligt för dig som badare men är även bättre för all utrustning i systemet.  För att få tillförlitliga värden måste man normalt ha riktig mätutrustning, fotometrisk mätning, som mäter på ERT specifika vatten. Stickor och billiga mätare ger bara indikation mellan tummen och lillfingret. Undantaget är de som jobbat med färgnyanser i 30-40 år eller mer. Många behöver justera sin hårdhet och eventuellt även alkaliniteten. Normalt räcker det att justera en gång på våren. Nu är det bara att få upp önskad temperatur och hoppa i plurret! Behöver ni ännu mer ingående information kan ni alltid kontakta er pooltillverkare eller dennes lokala återförsäljare.