Vinterstängning

Vinterstängning av pool

Vid en vinterstängning av poolen gör man i princip en omvänd vårstart! Chocka och flocka men vänta med algmedel tills Ni har sänkt vattennivån! Varför chocka o flocka? Jo man vet att man har ett rent vatten utan alger, mikroorganismer, partiklar mm, som kan stå hela vintern. När man har chockat o flockat så är det lämpligt att stänga av värmen. Det bästa är om man kan backspola med är kallt och rent vatten. Så vid tömning, backspola så mycket det går, d.v.s. stäng av pumpen innan den börjar suga luft. Nu har vi även ett riktigt rent sandfilter, så rent som vi kan få det. Observera att fett ej går att backspola bort och därför bör man byta sanden i sandfiltret regelbundet. Hur mycket skall man sänka vattennivån? Därom tvistar de lärda. Lämpligen under inlopp, under markytan! Om man lyfter ur 300 W lamporna bör man säkerställa att ingen kan tända dem, de blir väldigt varma utan kylning från poolvattnet! Detta gäller även om man sänker vattennivån under lamporna…

Vinterplåtar
Ett väldigt bra skydd mot både snö, is och höststormar är att lägga över så kallade vinterplåtar över poolen. Vinterplåtarna är likartade plåtar som man lägger på tak, fast böjarna är avsevärt mycket större. Plåtarna är otroligt starka och går att gå på för en vuxen man, eller för den delen ett rådjur eller en älg. Vinterplåtarna bör förankras rejält och med ett antal skruvar. Man lägger, med fördel, ut en regel i tryckt virke runt poolen så att man har något att försänka skruvarna i.